Biografie

Elk snippertje leeg papier moest en zou ik voltekenen, envelopjes, gebaksdozen en behangboeken, ze waren allemaal voor mij.

Op school beloonden al mijn tekenjuffen mij kwistig met negens en tienen.

Dus de Academie voor Beeldende Kunsten werd mijn enige en juiste studiekeuze.

Met de diploma’s ‘Mode en Illustratie’ en ‘Autonoom Beeldende Kunst’, plus mijn lesbevoegdheid, trok ik de kunstwereld en het uitdagende kunstonderwijsveld in.

Ik gaf er les aan schooljeugd, amateurs en aankomend kunstenaars.

Nog steeds blijft het boeiend en bevredigend mensen te begeleiden in de ontwikkeling van zijn beeldende kwaliteiten, waarbij het ervaren van plezier daarin, altijd voorop blijft staan.

Françoise Martens © 2024